Thursday, July 22, 2010

Mendidik Anak Dari Awa
Firman Allah SWT:
"Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu
dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaga-
nya malaikat-malaikat yang kasar, keras, tidak mendurhakai Allah
terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu
apa yang diperintahkan."
( At Tahrim: 6 )

Rasulullah s.a.w bersabda;
"Tiap-tiap anak dilahirkan berkeadaan fitrah (suci), maka kedua ibu bapa-
nyalah yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi."
(HR Bukhari)


"Apabila manusia mati maka terputuslah amalannya kecuali dari tiga
perkara, sedekah jariah, ilmu bermanfaat, dan anak soleh yang
mendo'akannya."
(HR. Muslim, dari Abu Hurairah)

Keluarga mempunyai peranan penting dalam pendidikan, baik dalam
lingkungan masyarakat Islam mahupun non-Islam. Kerana keluarga
merupakan tempat pertumbuhan anak yang pertama di mana dia
mendapatkan pengaruh dari ahli keluarganya yang terdekat.

Syaikh Abu Hamid Al Ghazali ketika membahas tentang peranan kedua
orang tua dalam pendidikan mengatakan: "Ketahuilah, bahawa anak
kecil merupakan amanat bagi kedua orang tuanya. Hatinya yang masih
suci merupakan permata yang bersih dari pahatan dan bentukan, dia
siap sedia diberi pahatan apapun dan condong kepada apa saja yang
dikenakan kepadanya.

No comments:

Post a Comment

forum kita....

Followers

There was an error in this gadget
There was an error in this gadget