Sunday, March 21, 2010

Keistimewaan Manusia


Allah telah menegaskan tentang kesempurnaan kejadian manusia di dalam Surah at-Tin
ayat 4 yang bermaksud:

" Sesungguhnya tekah Kami (Allah) menciptakan golongan manusia itu di dalam sebaik-
baik cara dan bentuk yang bersesuaian dengan keadaannya.."

Keindahan dan kesempurnaan manusia dapat dilihat dari bentuk dan susunan anggutanya
yang amat sesuai dengan fungsinya, disamping kesempurnaan bentuk dan susunan fizikal
ini, manusia dikurniakan pula sifat-sifat rohani seperti akal, hati dan jiwa. Sifat-sifat ini boleh
dipertingkatkan menerusi usaha manusia sendiri berpandukan pada garis panduan yang telah
disediakan oleh Allah SWT, dan dariNYAlah akan terpancar sifat, sikap dan gerak laku yang
positif dan bernilai. Kesempurnaan kedua-dua bidang ini adalah hubung kait di antara satu
sama lain, maka itulah yang dimaksudkan oleh Allah bahawa manusia itu diciptakan dengan
sebaik-baik kejadian.

Allah juga menciptakan alam untuk manusia dan segala isinya untuk manusia nikmati, juga
sebagai kepentingan dan keperluan manusia. Allah SWT berfirman di dalam Surah Ibrahim
ayat 32.

" Allah yang telah menciptakan langgit dan bumi dan menurunkan hujan dan langit, kemudian
Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan, menjadi rezeki untuk kamu:
supaya bahtera belayar di lautan dengan kehendak-Nya dan Dia telah menyediakan sungai-
sungai (semuanya untuk kepentingan manusia),

No comments:

Post a Comment

forum kita....

Followers

There was an error in this gadget
There was an error in this gadget